Ørbæk Borgerforening 100 år.

25. februar 1919 blev der i Ørbæk Forsamlingshus ved et møde nedsat et udvalg, der skulle sørge for at danne en forening til at fremme Ørbæk Bys interesser. Det førte til en stiftende generalforsamling d. 23. juni 1919 på Ørbæk Kro, hvor Ørbæk Borgerforening blev dannet.

I §1 står der ”Foreningens formål er at arbejde for alt som kan tjene til Ørbæks opkomst og forskønnelse. Ligeledes står der i §7 ”Foreningen er upolitisk. For at styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer er bestyrelsen berettiget til at foranstalte selskabelige sammenkomster og lade afholde foredrag og udsende indbydelser til sådanne.

I anledning af Borgerforeningens 100 års jubilæum har bestyrelsen besluttet at afsætte 100.000, – til ”Glæde, gavn og forskønnelse af Ørbæk by og dennes beboere”.  Derfor beder vi byens borgere om at indsende forslag til hvordan pengene skal bruges. Vi håber at der vil komme mange forslag med initiativer som kommer til at glæde mange af byens borgere, unge som ældre. Forslagne kan indsendes frem til 1. marts 2020, hvorefter udvælgelsen vil finde sted.